Generalforsamling 🏓

august 25, 2020

Ordinære generalforsamling
25.08.2020 kl. 20.00

 

Dagsorden ifølge klubbens love:

1.   Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for næste sæson

4.    Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

5.    Valg af:

a. Formand, Klaus Witved, ( På valg i 2021)

b. Næstformand, Pia Leth, På valg (modtager genvalg)

c. Kasserer, Jens Vestergaard Jacobsen, På valg (Modtager genvalg)

d. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Steffensen, Casper Staal, Allan Boserup og Allan Nielsen modtager genvalg. 

e.  1 Bestyrelsessuppleant. Anders Iversen  (modtager genvalg) 

f.  2 Revisorer. Thomas Windtberg  og Finn Jensen (på valg i 2020)

g. 1 Revisorsuppleant, Hans Jørgen Petersen (på valg i 2020)

6.    Evt.

Ifølge lovene skal forslag være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, for at de kan behandles. Forslag sendes til: Klaus Witved, Jernaldervej 178 , 8210 Århus V eller på mail: kwi@inox.dk.

Klubben er vært til en gang grillpølser mellem 19.15 og 19.45.

Hvis DU vil have indflydelse på DIN klubs fremtid, så mød op og gør din indflydelse gældende. Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer over 14 år, samt medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Alle har taleret – også ungdomsmedlemmers forældre, som er hjertligt velkomne.

 

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /customers/8/d/b/sisu-mbk.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-child/functions.php on line 121