Mission, Vision & Værdier

Mission

  • Sisu/MBK’ formål er at tilbyde et idrætsfællesskab til børn, unge, personer med handicap og 60 +, der omfavner alle på tværs af køn og alder.
  • Sisu/MBK’s formål er at give mulighed for at dyrke idræt i Aarhus midtby og at sikre optimale idrætsfaciliteter.

Vision

  • Vores vision er at skabe rammerne om et klubmiljø baseret på fællesskab, sportslig og personlig udvikling samt et rum med plads til alle uanset niveau, alder, køn og baggrund. Vi vil være et attraktivt samlingssted for både elite- og breddespillere.
  • Vi arbejder hele tiden på at optimere trænings- og holdtilbud til alle klubbens medlemmer, så de føler sig inddraget, set og hørt.
  • I vores ungdomsafdeling ønsker vi at skabe en god overgang og relation mellem træningstrupperne, således de oplever sammenhold på tværs. Vi skal prioritere en god og tryg overgang fra ungdom til senior, hvor ungdomsspillere langsomt indsluses i seniortruppen og får skabt nye relationelle bånd.
  • Det er vigtigt for os at have faciliteter med plads til udfoldelse, hvor vi kan tilbyde vores medlemmer mere træning og tiltrække samt fastholde medlemmer. Vi har et mål om at have 20 faste borde stående i klubben, da vi er i vækst og med mange ungdomsspillere på venteliste.

Værdier

1) Plads til alle

• Vi accepterer hinanden og gør plads til alle

• Vi har respekt for det mangfoldige fællesskab

2) Imødekommende og hjælpsomme

• Vi interesserer os for hinanden på tværs af niveau, alder og køn

• Vi står altid klar med en hjælpende hånd overfor klubben

• Vi hjælper til, hvis klubkammerater har brug for det

3) Respekt

• Vi har respekt for hinanden uanset baggrund og faglighed

• Vi har respekt for klubbens aktiver

4) Fair Play

• Vi respekter alle involverede parter

• Vi forstår og følger altid spillets regler