NORM- OG VÆRDISÆT

NORM- OG VÆRDISÆT

Sisu/MBK’s bestyrelse har udarbejdet et norm- og værdisæt, som gerne skulle være kendetegnende for klubbens medlemmer, trænere og ledelse. Disse er gældende både i klubbens egne lokaler, og når man repræsenterer klubben udadtil – i alle sammenhænge, herunder ved stævner, i holdturneringer m.v.:

 • Sisu/MBK’ere bidrager alle til det positive fællesskab.
 • Et Sisu/MBK-medlem byder gæster og modstandere velkommen i klubben.
 • Sisu/MBK’ere tager sig pænt af nye medlemmer, der kommer til klubben.
 • Som Sisu/MBK-medlem har du pligt til at skride ind over for usportslig optræden.
 • En god klubkammerat respekterer sine kammerater såvel som sine modstandere.
 • Sisu/MBK’ere deltager aktivt i klubbens aktiviteter.
 • Sisu/MBK’er hjælper til ved klubbens arrangementer. Disse er en vigtig del af klubbens image og økonomi.
 • Klubbens trænere står som et godt eksempel for ungdomsspillerne og andre medlemmer. De er valgt til også at repræsentere klubbens ledelse og holdninger.
 • I Sisu/MBK møder både trænere og spillere omklædt ved træningens start.
 • I Sisu/MBK vil vi gerne inddrage forældrene i klubbens arbejde, så også de er med i det positive fællesskab.
 • Sisu/MBK’ere deltager aktivt i oprydning af lokalerne efter brug.
 • For Sisu/MBK’ere er det er vigtigt at vinde… men ikke for enhver pris.
 • En spiller, der ikke er så stærk, kan sagtens være en rigtig god klubkammerat.
 • Indtagelse af alkohol accepteres ikke i forbindelse med ungdomsbordtennis. Dette gælder både for spillere og deres trænere.
 • Når en spiller/leder repræsenterer klubben udadtil, skal denne agere herefter.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Sisu/MBK