Generalforsamling 2022

maj 17, 2022

GENERALFORSAMLING 17. MAJ 2022

klubbens medlemmer indkaldes hermed til den ordinære generalforsamlig, som I år finder sted 17. maj 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

 • Mulighed for at få indflydelse på vores dejlige bordtennisklub
 • Mulighed for at høre status på helbredet i klubben
 • Mulighed for at komme med input mv. til udvikling af klubben
 • Vigtigt at medlemmerne møder op og viser deres opbakning til klubben
 • Ungdomsmedlemmers forældre er mere end velkomne

DAGSORDEN IFØLGE KLUBBENS LOVE

klubben indkalder hermed til generalforsamlingen ifølge klubbens love:
Klik her for at læse vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideres regnskab til godkendelse og budget for næst sæson
 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg af:

A. Formand, Klaus Witved. Ikke på valg
B. Næstformand, Pia Leth. På valg (modtager genvalg)
C. Kasserer, Jens Vestergaard Jacobsen. På valg (modtager genvalg)
D. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Steffensen, Casper Staal, Allan Boserup (modtager genvalg). Allan Nielsen (modtager ikke genvalg)
E. 1 Bestyrelsessuppleant. Hans Jørgen Petersen (på valg)
F. 2 Revisorer. Thomas Windtberg og Finn Jensen (på valg)
G. 1. Resisorsuppleant.  Hans Jørgen Petersen (på valg)

6. Evt.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Ifølge lovene skal forslag være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, for at de kan behandles. Forslag sendes til kwi@inox.dk 

Hvis DU vil have indflydelse på DIN klubs fremtid, så mød op og gør din indflydelse gældende. Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer over 14 år, samt medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Alle har taleret – også ungdomsmedlemmers forældre, som er hjertlig velkomne.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Herunder referat fra generalforsamlingen 2022. Vi opfordrer til at flere deltager næste år. Forældre er også meget velkomne. I år var der kun 22 tilsted, hvilket er rekord lavt.

Morten Juhl Jensen er nyvalgt til bestyrelsen og forventes bl.a. at skulle arbejde med Seniorafdelingen sammen med Allan Boserup.

Øvrige medlemmer:

 1. Formand – Klaus Witved
 2. Næstformand – Pia Leth
 3. Kasserer – Jens Vestergaard Jacobsen
 4. Seniorformand – Allan Boserup
 5. Eliteformand – Casper Staal
 6. Ungdomsformand – Jesper Steffensen

TAK TIL KLUBBENS SPONSORER