BLIV SPONSOR

På hjemmesiden kan du få et indblik i Sisu/MBK. Vi er danmarks største bordtennisklub med ca. 350 medlemmer. Dvs. at du/I får adgang til et stort fællesskab – hvor der satses på både ungdom, senior, elite samt det sociale fællesskab.

OM KLUBBEN

Bordtennisklubben Sisu/MBK er en sammenslutning af Sisu 70 og MBK Frydenlund og blev dannet 19. august 1980. Sisu 70 blev stiftet, fordi der på det tidspunkt var et udækket behov for at kunne spille bordtennis i en klub, hvor det primære var bordtennis. Der var ikke ret mange ”rene” bordtennisklubber og slet ikke i Aarhus midtby.

I starten af 1980’erne udskrev Sisu/MBK en lille konkurrence, hvor der blev efterspurgt en god ”slagsang”. Sangen skulle synges, når vi var samlet på klubture, til fester og andre lignende begivenheder.

Kriterierne var, at den skulle have gennemslagskraft og være let at synge !

Vi fik mange forslag ind, men vinderen blev Jens-Erik Linde, som havde forfået at ”ramme” den helt rigtige spirit – klubbens ånd…kort, fyndig, og passende til enhver lejlighed!

Melodi: She’ll be coming ’round the mountain…

Vi er spillere fra Sisu/MBK,
vi kan loope – vi kan smashe – vi kan slå. Ja vi spiller for at vinde, det er det, vi har i sinde…Vi er spillere fra Sisu/MBK!

Vi skal naturligvis opfordre alle vore medlemmer (og venner) til at lære slagsangen udenad… og i øvrigt bruge den ved enhver given lejlighed.

HVORFOR SPONSOR?

Sisu/MBK er Danmarks største bordtennisklub placeret i Aarhus midtby med ca. 350 medlemmer. Her samles klubbens medlemmer omkring verdens hurtigste sport på tværs af alder, køn og niveau. Men der er meget mere på spil end blot selve bordtennisspillet.

Fællesskab, sammenhold og udvikling af sociale relationer blandt klubbens medlemmer er værdier, som klubben vægter højt. Vi forventer, at alle bidrager til det positive fællesskab. Et Sisu/MBK-medlem byder nye medlemmer, gæster og modstandere velkommen i klubben.

Sisu/MBK tilbyder bordtennis og et træningsfællesskab for børn, voksne, personer med handicap og 60+ spillere. Vi ønsker at udvikle klubben og klubbens medlemmer såvel sportsligt som socialt, hvorfor der er plads til bordtennis på både elite- og breddeniveau. Vi har en loyal og god ledelse, klare definerede værdier samt et tæt samarbejde med de omkringliggende skoler ift. rekruttering af ungdomsspillere. Pt. har klubben ca. 100 ungdomsspillere.

Sisu/MBK er repræsenteret i den bedste række for damer samt 1, 2. og 3. division for herrer, og der er altid stor opbakning på tilskuerpladserne til klubbens hjemmebanekampe. Sisu/MBK har livestream på mange kampe – som bliver delt så hele verden kan følge med. Vi har en velfungerende hjemmeside og en infoscreen i klubben, som bliver besøgt af mange.

Sisu/MBK er den eneste klub i Danmark, som har tilbud til alle medlemmer om at få en kvalificeret træning inkl. træner.

Sisu/MBK arrangerer klubmesterskaber for alle klubbens medlemmer fx kan én ungdomsspiller på 7 år møde én spiller på 70 år. Vi arrangerer også ét af Danmarks største bordtennisstævner, da vi har en masse skønne frivillige i klubben. 

Sisu/MBK giver adgang til et kæmpe netværk af potentielle kunder – da vi snakker meget sammen og klubben er et samlingspunkt for mange.

Som sponsorer i Sisu/MBK bidrager du til, at de frivillige ildsjæle fortsat kan igangsætte aktiviteter, rekruttere flere børn og voksne samt generel udvikling af klubben.

Vi sætter en dyd ud af at fremhæve sponsorer ved at synliggøre netop din virksomhed ifm. stævner samt på vores infoscreen og hjemmeside. 

MISSION

  • Sisu/MBK’ formål er at tilbyde et idrætsfællesskab til børn, unge, personer med handicap og 60 +, der omfavner alle på tværs af køn og alder.
  • Sisu/MBK’s formål er at give mulighed for at dyrke idræt i Aarhus midtby og at sikre optimale idrætsfaciliteter.

VISSION

  • Vores vision er at skabe rammerne om et klubmiljø baseret på fællesskab, sportslig og personlig udvikling samt et rum med plads til alle uanset niveau, alder, køn og baggrund. Vi vil være et attraktivt samlingssted for både elite- og breddespillere.
  • Vi arbejder hele tiden på at optimere trænings- og holdtilbud til alle klubbens medlemmer, så de føler sig inddraget, set og hørt.
  • I vores ungdomsafdeling ønsker vi at skabe en god overgang og relation mellem træningstrupperne, således de oplever sammenhold på tværs. Vi skal prioritere en god og tryg overgang fra ungdom til senior, hvor ungdomsspillere langsomt indsluses i seniortruppen og får skabt nye relationelle bånd.
  • Det er vigtigt for os at have faciliteter med plads til udfoldelse, hvor vi kan tilbyde vores medlemmer mere træning og tiltrække samt fastholde medlemmer. Vi har et mål om at have 20 faste borde stående i klubben, da vi er i vækst og med mange ungdomsspillere på venteliste.

VÆRDIER

1) Plads til alle

• Vi accepterer hinanden og gør plads til alle

• Vi har respekt for det mangfoldige fællesskab

2) Imødekommende og hjælpsomme

• Vi interesserer os for hinanden på tværs af niveau, alder og køn

• Vi står altid klar med en hjælpende hånd overfor klubben

• Vi hjælper til, hvis klubkammerater har brug for det

3) Respekt

• Vi har respekt for hinanden uanset baggrund og faglighed

• Vi har respekt for klubbens aktiver

4) Fair Play

• Vi respekter alle involverede parter

• Vi forstår og følger altid spillets regler

 

HØR OM MULIGHEDERNE

Er du/I blevet inspireret til at være sponsor for Sisu/MBK, så tag endelig fat i os.

SPONSORANSVARLIG:
Casper Staal
E-mail: casperstaal@sisu-mbk.dk
Tlf.: 30 65 15 63