Ekstra ordinær generalforsamling

Vi har inddelt formandens og mange andre opgaver i flere udvalg, som vi gerne vil have nedsat, så opgaverne fordeles på flere hænder.
Vi har derfor brug for en del folk i udvalgene, så I bedes læse dokumenterne og melde tilbage til formanden (eller et bestyrelsesmedlem), hvilket udvalg eller hvilken opgave I kan se jer selv i. Får vi en del folk i udvalgene bliver opgaverne begrænsede, både for udvalgsmedlemmer, bestyrelsen og formanden. Det bliver dermed forhåbentligt nemmere at finde en ny formand.
Det er i øvrigt ikke sådan, at der nødvendigvis skal holdes møder i alle udvalg. I nogle udvalg kan alle opgaver uddelegeres, så møder kan undgås, og man derfor kun påtager sig en opgave og ikke mødeaktiviteter.

Vi glæder os til at høre, hvordan du gerne vil hjælpe klubben og til at se dig til den ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2017 kl. 19.00, hvor forslag og klubbens fremtid skal drøftes.

Vh
Bestyrelsen i Sisu/MBK

Medlemsforslag 2 – Sisu-MBK i fremtiden Sisu – Forslag til udvalgsstruktur Sisu – Formandsopgaver Sisu – Bestyrelsesoversigt Medlemsforslag 1 – Lønnet stilling som skal aflaste bestyrelse og udvalg