Danmarks største klub med plads til alle

Alkoholpolitik

SISU/MBK’S ALKOHOLPOLITIK

Indtagelse af alkohol i klubbens lokaler skal ske med måde, og uden at det er til gene for andre klubmedlemmer. Der henstilles til, at der ikke drikkes alkohol i de tidsrum, hvor børne- og ungdomsspillere har deres træningstider i klublokalerne.

Det er ikke tilladt at nyde alkohol i klubbens omklædningsrum.

For ungdomshold og -spillere er indtagelse af alkohol ikke acceptabel.

Alkohol, som nydes i klubbens lokaler, skal købes i klubben, og der vil kun være udskænkning til personer over 18 år.

Ved særlige lejligheder, f.eks. klubfester, arrangementer og lignende, kan der i begrænset omfang gives tilladelse til at klubbens ungdomsspillere mellem 15 og 18 år kan nyde alkohol. Det kræver forældrenes skriftlige tilladelse.
Med venlig hilsen
SISU/MBK bestyrelse